Overeenkomst over samenwerking

Het is gebruikelijk dat huurdersorganisatie en corporatie een formele samenwerkingsovereenkomst hebben. Hierin staan afspraken over het overleg tussen beide partijen. Als daarin is afgesproken dat uw huurdersorganisatie instemmingsrecht heeft over méér dan servicekostenbeleid geeft dat u een sterkere positie dan u op grond van de Overlegwet al heeft. Het WKA kan uw samenwerkingsovereenkomst beoordelen, en u ondersteunen bij onderhandelingen als de huidige overeenkomst wijziging behoeft.


Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een WKA-adviseur in uw regio
West – Frans de Munk
Zuid – Joos Hamer
Noordoost – Maarten Groen