Warmtewet

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Deze wet is van belang voor bewoners die gebruik maken van collectieve verwarming (stadsverwarming, blokverwarming dan wel warmte-koude-opslaginstallaties). Doelstelling van de wet is de verwarmingskosten voor alle huishoudens (ook de individuele gasverwarming) gelijk te trekken.

Verhuurders van woningen met collectieve verwarming zijn vaak formeel tevens de warmteleverancier. Zij moeten (nieuwe) voorwaarden opstellen voor levering van de warmte, en een beleidsplan maken waarin staat hoe zij hun rol als warmteleverancier waarmaken. Daarbij moeten ze ook met hun huurdersorganisatie overleggen en tot overeenstemming komen. Het WKA ondersteunt huurdersorganisaties die goede afspraken willen maken met hun verhuurder (o.a. over de hoogte van het warmtetarief, de huurverlaging die in verschillende situaties redelijk zou zijn, energiebesparende maatregelen, de inhoud van de leveringsvoorwaarden etc.). Op verzoek beoordelen we beleidsplannen en leveringsvoorwaarden in detail, en stellen we samen met u een advies op aan uw verhuurder. Daarbij houden we scherp in het oog dat u als huurdersorganisatie instemmingsrecht hebt over de servicekosten. Uw verhuurder mag dus geen nieuw beleid invoeren waar u niet mee instemt.

Onze advisering is maatwerk. Speciaal voor lidorganisaties van de Woonbond hebben we een ondersteuningsaanbod ontwikkeld dat in veel situaties passend is.


Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met WKA-adviseur in uw regio
Noordoost:  Maarten Groen (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland)
Zuid: Joos Hamer (Noord-Brabant, Limburg, Zeeland)
West: Frans de Munk (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland)