Woonlastenwaarborg

Wilt u draagvlak voor woningverbetering met energiebesparende maatregelen? Om huurders mee te krijgen helpt het om harde garanties op energiebesparing te geven. Met het ‘woonlastenwaarborg’ geeft u huurders de zekerheid dat de woningverbetering hen financieel voordeel brengt, ondanks de huurverhoging die er aan vast zit. Het WKA voerde diverse projecten met het woonlastenwaarborg uit en weet van deze projecten wat er daadwerkelijk bespaard is. Daarom kunnen we een goede inschatting maken van de situaties waar een woonlastenwaarborg wel of niet past. Binnen een project Woonlastenwaarborg kunnen we het volgende voor u doen:

  • Verzamelen van data over het huidige energieverbruik
  • Beoordelen van de inhoud van de plannen en de berekende energiebesparing
  • Samenstellen van het woonlastenwaarborg
  • Communicatie met bewoners over de werking van het woonlastenwaarborg
  • Eindcontrole besparing energieverbruik – een jaar na afloop van de woningverbetering

Zowel verhuurders als bewonersgroepen kunnen opdrachtgever zijn.


Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Anne Ubbels of vraag het Secretariaat Energieteam of u teruggebeld kunt worden.