Conflictbemiddeling

Helaas komt het soms voor dat het contact tussen verhuurder en huurdersorganisatie, tussen huurdersorganisaties onderling of tussen leden van dezelfde huurdersorganisatie niet soepel verloopt. Daarvoor kunnen allerlei oorzaken zijn, bijvoorbeeld dat afspraken niet duidelijk zijn of om uiteenlopende redenen niet worden nagekomen. In alle gevallen zijn huurdersorganisaties en verhuurders zulke conflicten liever kwijt dan rijk. Een WKA-adviseur kan u in dergelijke situaties via bemiddeling een helpende hand bieden, door de problematiek te analyseren en oplossingsrichtingen aan te geven.


Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met WKA-directeur Miep van Diggelen.