Huurders betrekken

Een huurdersorganisatie heeft actieve bestuursleden nodig, die goed contact hebben met hun achterban, de huurders. Een aantal onderwerpen is van belang:

  • contact met uw achterban
  • betrekken huurders bij de activiteiten
  • deze huurders gemotiveerd en enthousiast houden

WKA kan op verschillende manieren daarbij helpen: