Digitaal panel

Een digitaal panel van huurders kan een zeer effectief middel zijn om andere huurders te bereiken. U kunt snel en slagvaardig met een actueel onderwerp aan de slag. De inbreng kunt u meenemen in standpunten en adviezen. Het is voor de huurders aantrekkelijk om aan een digitaal panel mee te doen. Het kost hen weinig tijd en ze zien snel wat terug van hun inbreng. WKA adviseert u graag over de manier waarop u als huurdersorganisatie een digitaal panel kunt inzetten.

Een digitaal panel bestaat uit een vaste groep huurders die enkele keren per jaar via internet haar mening geeft over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de betaalbaarheid, het onderhoud, de leefbaarheid in een complex, maar ook het servicekostenbeleid of de dienstverlening van de verhuurder.

Zowel huurdersorganisaties als bewonerscommissies kunnen het WKA verzoeken om een digitaal panel te begeleiden. Dat geldt ook voor huurdersorganisaties die samen met de verhuurder een digitaal panel willen opzetten.


Neem voor meer informatie contact op met Gerard Jager