Sloop en renovatie

WKA kan ondersteunen met advies en onderzoek in verschillende fases van de ontwikkeling en uitvoering van deze plannen. Voor het slagen van dit soort projecten is het belangrijk dat huurders vroegtijdig  worden  betrokken. WKA hecht veel belang aan een goede communicatie tussen álle belanghebbenden. Daarbij is belangrijk dat zowel huurders als verhuurder hun belangen verwezenlijkt zien. Dat vergroot het draagvlak voor de plannen aanzienlijk. We ondersteunen bewonersgroepen (en hun verhuurders) met: